Nederland

Plaatsen

Wikipedia

Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. Naast het Europese deel zijn er nog de drie bijzondere gemeenten in de Caribische Zee, die ook wel Caribisch Nederland worden genoemd. Europees Nederland wordt in het zuiden begrensd door België, langs de oostgrens door Duitsland en aan west- en noordzijde door de zee. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, de regeringszetel is Den Haag.

Nederland heeft een inwonertal van 17.777.085 (1 januari 2021) en met een oppervlakte van 41.543 km² een bevolkingsdichtheid van bijna 420 inwoners/km². Daarmee is Nederland het op vijftien na dichtst bevolkte land van de wereld; met de kleine stadstaten Monaco, Vaticaanstad en San Marino niet meegerekend is Nederland na Malta het dichtstbevolkte land in Europa. Ruim 19% van het oppervlak bestaat uit water en een groot deel van het land en de bevolking bevindt zich onder zeeniveau. Het land wordt beschermd tegen het water door middel van een systeem van dijken en waterwerken. Door landwinning zijn polders gecreëerd. Bestuurlijk is het land verdeeld in twaalf provincies en circa 350 gemeenten.

Nederland werd onafhankelijk tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), waarin de gezamenlijke Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tegen de Spaanse overheersing in opstand kwamen. In 1579 vormden de Noordelijke Nederlanden de Unie van Utrecht, waarmee een nieuwe politieke entiteit ontstond. Met de Acte van Verlatinghe van 1581 werd door de gewesten van die unie de onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitgeroepen. Deze werd vanaf 1609 bij het begin van het Twaalfjarig Bestand internationaal erkend en na de Vrede van Münster (1648) ook door Spanje. Vanaf de Franse tijd (1795-1813) ontwikkelde Nederland zich tot een natiestaat. De Nederlandse vorst regeerde anno 1815 ook over het huidige België en Luxemburg, evenals een aantal overzeese gebieden (Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen). België werd echter onafhankelijk na de Belgische Revolutie in 1830 en Luxemburg maakte zich in 1890 los van de Nederlandse Kroon. De dekolonisatie maakte in de 20e eeuw ook een einde aan de Nederlandse koloniën. Behalve de drie Caribische bijzondere gemeenten onderhouden ook de eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten een hechte band met Nederland: deze vier landen vormen sinds 2010 samen het Koninkrijk der Nederlanden.

Politiek is Nederland sinds de grondwetsherziening van 1848 een parlementaire democratie met een constitutionele monarchie, een staatsvorm waarbij de macht volgens de regels gedeeld wordt door de koning(in), de ministers onder wie de minister-president en de twee kamers van het parlement. Nederland was medeoprichter van onder meer de Europese Unie, de G-10, de NAVO, de Wereldhandelsorganisatie en de OESO. Met België en Luxemburg vormt het de Benelux. Den Haag speelt een belangrijke internationale rol op juridisch gebied, als locatie voor vier internationale tribunalen en Europol. In 2009 behoorde Nederland als 's werelds zevende economie naar bbp per hoofd van de bevolking tot de meest ontwikkelde landen. Het bezette in 2013 de vierde plaats in de index van de menselijke ontwikkeling. De Nederlandse economie steunt vooral op een zeer hoog ontwikkelde land- en tuinbouwsector, de dienstensector en de internationale handel, met name op de doorvoer van goederen naar Duitsland.

Lees verder op Wikipedia.

Copyright Wikipedia en bijdragers.

Tijdlijn

Referenties

 1. UnknownMarriage record for Thomas Lanckister & Henrickgen Willems, 1626-02-26
 2. UnknownBaptism record for Thomas Lankester, 1627-03-11
 3. UnknownMarriage record for Thomas Lanquester & Geertruijd Reijniers
 4. Nederduits Gereformeerde Kerk Elst Marriages Nederduits Gereformeerde Kerk ElstElstMarriage record for Thomas Lankester & Engeltjen Hendricksen, 1660-09-15
 5. Nederduits Gereformeerde Kerk Elst Baptisms Nederduits Gereformeerde Kerk ElstElstBaptism record for Jan Janszoon van Beem, 1660-06-11
 6. Nederduits Gereformeerde Kerk Elst Baptisms Nederduits Gereformeerde Kerk ElstElstBaptism record for Peter Lankester, 1660-12-09
 7. Nederduits Gereformeerde Kerk Elst Baptisms Nederduits Gereformeerde Kerk ElstElstBaptism record for Cornelis Lankester, 1662-11-09
 8. Nederduits Gereformeerde Kerk Elst Baptisms Nederduits Gereformeerde Kerk ElstElstBaptism record for Hendricksken Lankester, 1664-09-25
 9. Nederduits Gereformeerde Kerk Elst Baptisms Nederduits Gereformeerde Kerk ElstElstBaptism record for Hendrick Lankester, 1668-05-08
 10. Nederduits Hervormde kerk Bergen op Zoom Baptisms Nederduits Hervormde kerk Bergen op ZoomBergen op ZoomBaptism record for Reijnier Lanckester, 1686-04-03
 11. Nederduits Hervormde Kerk Loenen Baptisms Nederduits Hervormde Kerk LoenenLoenenBaptism record for Jan Lankester, 1689-06-19
 12. Nederduits Hervormde Kerk Loenen Baptisms Nederduits Hervormde Kerk LoenenLoenenBaptism record for Engeltje Lankester, 1690-09-24
 13. Nederduits Hervormde Kerk Loenen Baptisms Nederduits Hervormde Kerk LoenenLoenenBaptism record for Engeltje Lankester, 1692-04-20
 14. Nederduits Hervormde Kerk Loenen Baptisms Nederduits Hervormde Kerk LoenenLoenenBaptism record for Reinier Lankester, 1694-04-04, sheet 174
 15. Nederduits Hervormde Kerk Loenen Baptisms Nederduits Hervormde Kerk LoenenLoenenBaptism record for Marretje Lankester, 1700-12-12
 16. Gemeente Veenwouden Burgerlijke Stand VeenwoudenVeenwoudenMarriage record for Ruurd Pieters van der Noord & Trijntje Annes Zijlstra, civil registry of marriages, Veenwouden, 1814-04-09, record 2
 17. Gemeente Dantumadeel Burgerlijke Stand DantumadeelDantumadeelDeath record for Hittje Sybes, civil registry of deaths, Dantumadeel, 1825-06-06, sheet 17
 18. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Jannetje Jacobse, civil registry of deaths, Veere, 1814-12-26, record 325
 19. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Reijnier Lankester, civil registry of deaths, Veere, 1819-11-23, record 44
 20. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Jannetje Lankester, civil registry of deaths, Veere, 1817, record 8
 21. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Johannes Lankester, civil registry of deaths, Veere, 1822-02-14, record 5
 22. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Jacomina Vinke, civil registry of Deaths, Veere, 1827-06-25, record 27
 23. Nederduits Hervormde Kerk Baptisms Nederduits Hervormde Kerk BredaBredaBaptism record for Johanna Catharina Cantillon, 1756-02-26
 24. Nederlands Hervormde Kerk Marriage records Nederlands Hervormde Kerk Buitenpost en LutjepostBuitenpost en LutjepostMarriage record for Jan Beerns & Trijntje Willems, marriage records Nederlands Hervormde Kerk, Buitenpost en Lutjepost, 1764-08-12
 25. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand AchtkarspelenDeath record for Pieter Jans Feenstra, civil registry of deaths, Achtkarspelen, 1823, sheet 3
 26. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Cornelia Vinke, civil registry of deaths, Veere, 1826-04-12, record 27
 27. Gemeente Tull en 't Waal Burgerlijke Stand Tull en 't WaalTull en 't WaalBirth record for Dirkje Vonk, civil registry of births, Tull en 't Waal, 1826, record 14
 28. Gemeente Tull en 't Waal Burgerlijke Stand Tull en 't WaalTull en 't WaalMarriage record for Jan Vonk & Hillegond van den Hoven, civil registry of marriages, Tull en 't Waal, 1818-11-10, record 4
 29. Gemeente Tholen Burgerlijke stand TholenTholenMarriage record for Leyn Lankester & Jacomijntje van Hooren, civil registry of marriages, Tholen, 1814-11-12, record 20
 30. Gemeente Blija Burgerlijke Stand BlijaBlijaMarriage record for Bauke Pieters Hoekstra & Grietje Rinzes van der Ploeg, civil registry of births, Blija, 1814-02-16, record 1
 31. Kerkelijke Gemeente Veendam Baptisms & marriages, Kerkelijke Gemeente VeendamVeendamBaptism record for Harm Elfring, baptisms, Nederlands Hervormde Kerk, Veendam, 1778-02-01
 32. Gemeente Veendam Burgerlijke Stand VeendamVeendamDeath record for Jantje Alberts Duintjer, civil registry of deaths, Veendam, 1848-04-1, record 70
 33. Kerkelijke Gemeente Veendam Baptisms & marriages, Kerkelijke Gemeente VeendamVeendamBaptism record for Jantje Alberts, baptisms, Nederlands Hervormde Kerk, Veendam, 1779-07-11
 34. Nederduits Hervormde Kerk Burials Nederduits Hervormde Kerk BredaBredaBurial record for Adriana Helena du Moulin, Nederduits Hervormde Kerk, Breda, 1780-03-23
 35. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand AchtkarspelenMarriage record for Sjoerd Oedses Stienstra & Jitske Harmens Hoekstra, civil registry of marriages, Achtkarspelen, 1835-10-07, records 48
 36. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Johannes Lankester, civil registry of deaths, Veere, 1856-04-18, record 11
 37. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereMarriage record for Lein Lankester & Johanna Maria van Borstelen, civil registry of marriages, Veere, 1826-07-16, record 5
 38. Gemeente Tholen Burgerlijke stand TholenTholenDeath record for Jacomijna Lankester, civil registry of deaths, Tholen, 1824-12-14, record 51
 39. Gemeente Vlissingen Burgerlijke Stand VlissingenVlissingenDeath record for David Lankester, civil registry of deaths, Vlissingen, 1869-12-08, record 226
 40. Gemeente Vlissingen Burgerlijke Stand VlissingenVlissingenBirth record for Reinier Pieter Lankester, civil registry of births, Vlissingen, 1816-09-14, record 183
 41. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereMarriage record for Bastiaan Jacobus Hameling & Katrina Lankester, civil registry of marriages, Veere, 1826-06-04, record 2
 42. Rekenkamer van ZeelandTrouwgeld Walcheren, 1784-10-01 until 1875-09-01
 43. Nederlands Hervormde Kerk Baptisms, Nederlands Hervormde Kerk, RaardRaardBaptism record for Rinske Douwes, baptisms, Nederlands Hervormde Kerk, Raard, 1787-08-17
 44. Nederlands Hervormde Kerk Marriages, Nederlands Hervormde Kerk, Foudgum & RaardRaardMarriage record for Douwe Hoites & Sijke Tjepkes, marriages, Nederlands Hervormde Kerk Foudgum & Raard, 1787-05-27
 45. Nederlands Hervormde Kerk Registry of marriages, Nederlands Hervormde Kerk, RinsumageestRinsumageestMarriage record for Jacob Botes & Rinske Douwes, marriages, Nederlands Hervormde Kerk, Rinsumageest, 1808-07-30
 46. Gemeente Oostdongeradeel Burgerlijke Stand OostdongeradeelOostdongeradeelDeath record for Renske Douwes, civil registry of deaths, Oostdongeradeel, 1821-06-19, sheet 9
 47. Grietenij Franekeradeel Burgerlijke Stand FranekeradeelFranekeradeelMarriage record for Aan Jans Mud & Sara Baukes Hoekstra, civil registry of marriages, Franekeradeel, 1838-12-15, record 47
 48. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Cornelia Maria Lankester, civil registry of deaths, Veere, 1807-05-12, record 15
 49. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereMarriage record for Cornelis Lankester & Catharina Elisabeth Meijer, civil registry of marriages, Veere, 1815-03-01, record 1
 50. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereBirth record for Willem Lankester, civil registry of births, Veere, 1840-01-29, record 6
 51. Rooms-Katholieke Kerk, Ginneken Registry of marriages, Rooms-Katholieke Kerk, GinnekenGinnekenMarriage record for Marinus Huybregts & Anna Maria van Beek, registry of marriages, Roman Catholic church, Ginneken, 1793-05-05, sheet 72v
 52. Gemeente Teteringen Burgerlijke Stand TeteringenTeteringenMarriage record for Joannes Huijbrechts & Adriana Schaliboom, civil registry of marriages, Teteringen,1817-11-30, record 5
 53. Gemeente Tholen Burgerlijke stand TholenTholenDeath record for Jacomina van Hooren, civil registry of deaths, Tholen, 1823-07-11, record 41
 54. Gemeente Utrecht Burgerlijke Stand UtrechtUtrechtMarriage record for Hendrik Schoonhoven & Petronella van Gorsel, civil registry of marriages, Utrecht, 1819, record 138
 55. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereBirth record for Leijn Lankester, civil registry of births, Veere, 1824-03-05, record 7
 56. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Leijn Lankester, civil registry of deaths, Veere, 1824-03-05, record 18
 57. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereMarriage record for David Lankester & Maria Elisabeth de Nood, civil registry of marriages, Veere, 1823-12-08, record 12
 58. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereMarriage record for Pieter Lankester & Anna Sebilla Kuiler, civil registry of marriages, Veere, 1828-06-01, record 5
 59. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereBirth record for Cornelis Jacobus Kuiler, civil registry of births, Veere, 1827-08-13, record 28
 60. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Willem Cornelis Lankester, civil registry of deaths, Veere, 1838-09-15, record 43
 61. Nederlands Hervormde kerk Registry of marriages, Nederlands Hervormde kerk, DrogehamDrogehamMarriage record for Pieter Jans & Jetske Harmens, registry of marriages, Nederlands Hervormde kerk, Drogeham, 1796-12-10
 62. Gemeente Middelburg Burgerlijke stand MiddelburgMiddelburgMarriage record for Pieter Lankester & Francina Goossen, civil registry of marriages, Middelburg, 1848-10-18, record 93
 63. Gemeente Goes Burgerlijke stand GoesGoesMarriage record for Pieter Lankester & Christina Braam, civil registry of marriages, Goes, 1839-04-18, record 8
 64. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereMarriage record for Pieter Lankester & Pieternella Hendrina Kuiler, civil registry of marriages, Veere, 1823-12-22, record 13
 65. Grave of Pieter LankesterGrand Rapids, MichiganGrave of Pieter Lankester
 66. Gemeente Groningen Burgerlijke Stand GroningenGroningenMarriage record for Hindrik Bakker & Aaltje Harms Elfring, civil registry of marriages, Groningen, 1836-10-06, record 232
 67. United States Census Office United States CensusUnited States Census, 1860: Franklin, Milwaukee County, Wisconsin, sheet 123
 68. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Pieternella Hendrina Kuiler, civil registry of death, Veere, 1827-08-04, record 31
 69. Kerkelijke Gemeente Veendam Baptisms & marriages, Kerkelijke Gemeente VeendamVeendamMarriage record for Harm Berents Elfring & Jantje Alberts, baptisms & marriages, Kerkelijke Gemeente Veendam, 1801-11-29
 70. Kerkelijke Gemeente Veendam Baptisms & marriages, Kerkelijke Gemeente VeendamVeendamBaptism record for Berent Elfring, baptisms & marriages, Kerkelijke Gemeente Veendam, 1802-08-29
 71. Alphabetisch Register der Huwelijken volgens de personennaamen voorkomende in het Trouwboek van Tholen. 1704-1810.Tholen, 1915-03-09Marriage record for Leijn Lankester & Johanna Catharina Cattellon, alphabetical registry of marriages, Tholen, 1704-1810, sheet 86, record 2032
 72. Nederlands Hervormde Kerk Surhuizum Marriage records Nederlands Hervormde Kerk SurhuizumSurhuizumMarriage record for Folkert Roels & Janke Lammerts, marriages Nederlands Hervormde Kerk Surhuizum, 1803-05-15
 73. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand AchtkarspelenMarriage record for Jan Pieters Feenstra & Grytje Folkerts Los, civil registry of marriages, Achtkarspelen, 1831-11-04, records 36-37
 74. Gemeente Deventer Burgerlijke Stand DeventerDeventerMarriage record for Albert Varenbrink & Katharina Maria Louisa Heemann, civil registry of marriages, Deventer, 1832-01-19, record 3
 75. Gemeente Deventer Burgerlijke Stand DeventerDeventerDeath record for Albert Varenbrink, civil registry of deaths, Deventer, 1854-03-18, record 95
 76. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Anna Sebilla Kuiler, civil registry of deaths, Veere, 1837-07-31, record 41
 77. Nederduits Hervormde Kerk Tholen Baptisms Nederduits Hervormde Kerk TholenTholenBaptism record for Cornelia Johanna Magielse, 1803-09-14
 78. Gemeente Haaften Burgerlijke Stand HaaftenHaaftenMarriage of Frans Scheffers & Teuntje Brugman, civil registry of marriages, Haaften, 1842-11-19, record19
 79. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereMarriage record for Johannis Marinis Kuijler & Pieternelle de Nood, civil registry of marriages, Veere, 1826-01-15, record 1
 80. Gemeente Dokkum Burgerlijke Stand DokkumDokkumMarriage record for Albert Harms Elfring & Syke Jacobs Damsma, civil registry of marriages, Dokkum, 1835-10-04, record 29
 81. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister LeeuwardenCivil registry, Leeuwarden, 1859-1876, sheet 61
 82. Kerkelijke Gemeente Veendam Baptisms & marriages, Kerkelijke Gemeente VeendamVeendamBaptism record for Albert Elfring, baptisms, Kerkelijke Gemeente Veendam, 1804-07-15
 83. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand AchtkarspelenMarriage record for Jurjen Rinzes de Vries & Systske Pieters Veenstra, civil registry of marriages, Achtkarspelen, 1826-06-24, record 33
 84. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Maria Elisabeth de Nood, civil registry of deaths, Veere, 1824-03-10, record 20
 85. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Willem Lankester, civil registry of deaths, Veere, 1826-04-12, record 28
 86. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister LeeuwardenCivil registry, Leeuwarden, 1859-1876, sheet 68
 87. Gemeente Meppel Burgerlijke Stand MeppelMeppelBirth record for Everdina Hazelaar, civil registry of births, Meppel, 1834-03-17, record 40
 88. Nederduits Hervormde Kerk Tholen Baptisms Nederduits Hervormde Kerk TholenTholenBaptism record for Rjinier Magielse, 1807-1834, page 7
 89. Gemeente Vlissingen Burgerlijke Stand VlissingenVlissingenMarriage record for Marinus Lankester & Elizabeth Susanna Leenhouts, civil registry of marriages, Vlissingen, 1847-02-24, record 2
 90. Kerkelijke Gemeente Veendam Baptisms & marriages, Kerkelijke Gemeente VeendamVeendamBaptism record for Aaltje Elfring, baptisms, Kerkelijke Gemeente Veendam, 1810-09-30
 91. Gemeente Middelburg Burgerlijke stand MiddelburgMiddelburgDeath record for Christina Braam, civil registry of deaths, Middelburg, 1848-08-05, record 318
 92. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand AchtkarspelenBirth record for Grietje Folkerts, civil registry of births, Achtkarspelen, 1811-08-06, record 114
 93. Gemeente Vlissingen Burgerlijke Stand VlissingenVlissingenMarriage record for Frederik Mast & Pieternella Lankester, civil registry of marriages, Vlissingen, 1835-03-25, record 13
 94. Gemeente Veendam Burgerlijke Stand VeendamVeendamBirth record for Pieter Elfring, civil registry of births, Veendam, 1813-04-03, record 36
 95. Gemeente Veendam Burgerlijke Stand VeendamVeendamBirth record for Hindrik Elfring & Anje Elfring, civil registry of births, Veendam, 1818-06-22, record 84
 96. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwardenMarriage record for Pieter Harms Elfring & Durkje Alles Boonstra, civil registry of marriages, Leeuwarden, 1839-06-23, record 103
 97. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister LeeuwardenCivil registry, Leeuwarden, 1876-1904, sheet 719
 98. Gemeente Tholen Burgerlijke stand TholenTholenBirth record for Catharina Lankester, civil registry of births, Tholen, 1821-01-11, record 2
 99. Gemeente Tholen Burgerlijke stand TholenTholenBirth record for Huibrecht Lankester, civil registry of births, Tholen, 1817-07-08, record 37
 100. Gemeente Tholen Burgerlijke stand TholenTholenBirth record for Jannetje Pieternella Lankester, civil registry of births, Tholen, 1818-12-14, record 77
 101. Gemeente Tholen Burgerlijke stand TholenTholenBirth record for Cornelis Lankester, civil registry of births, Tholen, 1822-11-16, record 66
 102. Gemeente Tholen Burgerlijke stand TholenTholenDeath record for Huibregt van Hooren, civil registry of deaths, Tholen, 1838-09-11, record 51
 103. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereBirth record for Reijnier Lankester, civil registry of births, Veere, 1815-11-13, record 34
 104. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Reijnier Lankester, civil registry of deaths, Veere, 1815-12-19, record 20
 105. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Cornelis Lankester, civil registry of deaths, Veere, 1869-07-03, record 34
 106. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereBirth record for Jacoba Pieternella Lankester, civil registry of births, Veere, 1826-04-05, record 15
 107. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereBirth record for Hendrik Pieter Lankester, civil registry of births, Veere, 1827-08-04, record 25
 108. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereBirth record for Pieternella Hendrina Lankester, civil registry of births, Veere, 1827-08-04, record 26
 109. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Pieternella Henderina Lankester, civil registry of deaths, Veere, 1829-04-01, record 49
 110. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereBirth record for Willem Kornelis Lankester, civil registry of births, Veere, 1831-09-26, record 23
 111. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereBirth record for Cornelius Lankester, civil registry of births, Veere, 1843-03-20, record 13
 112. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereBirth record for Cornelia Lankester, civil registry of births, Veere, 1844-09-25, record 20
 113. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereBirth record for Cornelius Lankester, civil registry of births, Veere, 1846-03-23, record 8
 114. Gemeente Blankenham Burgerlijke Stand BlankenhamBlankenhamCertificate about service in the national militia for Jan de Boer, 1845-03-31
 115. Gemeente Vlissingen Burgerlijke Stand VlissingenVlissingenDeath record for Rijnier Lankester, civil registry of deaths, Vlissingen, 1815-11-21, record 169
 116. Gemeente Vlissingen Burgerlijke Stand VlissingenVlissingenBirth record for Marinus Lankester, civil registry of births, Vlissingen, 1821-05-10, record 117
 117. Gemeente Vlissingen Burgerlijke Stand VlissingenVlissingenBirth record for Dina Lankester, civil registry of births, Vlissingen, 1824-11-02, record 299
 118. Gemeente Vlissingen Burgerlijke Stand VlissingenVlissingenBirth record for Catharina Elizabeth Lankester, civil registry of births, Vlissingen, 1827-01-10, record 10
 119. Gemeente Vlissingen Burgerlijke Stand VlissingenVlissingenDeath record for Frederik Mast, civil registry of deaths, Vlissingen, 1842-02-10, record 29
 120. Gemeente Vlissingen Burgerlijke Stand VlissingenVlissingenDeath record for Pieternella Lankester, civil registry of deaths, Vlissingen, 1855-01-02, record 1
 121. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister LeeuwardenPopulation registry, Leeuwarden, 1859-1876, sheet 816
 122. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister LeeuwardenPopulation registry, Leeuwarden, 1848-1859, sheet 199
 123. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister LeeuwardenPopulation registry, Leeuwarden, 1876-1904, sheet 121
 124. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister LeeuwardenPopulation registry, Leeuwarden, 1859-1876, sheet 166
 125. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister LeeuwardenPopulation registry, Leeuwarden, 1876-1904, sheet 173
 126. Gemeente Tholen Burgerlijke stand TholenTholenBirth record for Jannetje Pieternella van Dijk, civil registry of births, Tholen, 1849-06-20, record 61
 127. Gemeente Tholen Burgerlijke stand TholenTholenMarriage record for Leendert van Dijk & Catharina Lankester, civil registry of marriages, Tholen, 1839-08-07, record 18
 128. PrivateMarriage record for Cornelis Jacobus Leestmans & Anna Maria Huijbregts, civil registry of marriages, Breda, 1846-10-29, record 74
 129. Gemeente Ginneken en Bavel Burgerlijke Stand Ginneken en BavelGinneken en BavelMarriage record for Adrianus Huijbregts & Anna Maria Lips, civil registry of marriages, Ginneken en Bavel, 1857-01-08, record 2
 130. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for David Lankester, civil registry of deaths, Veere, 1824-09-22, record 43
 131. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereBirth record for Leyn Lankester, civil registry of births, Veere, 1830-07-20, record 19
 132. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereBirth record for Pieternella Henderina Lankester, civil registry of births, Veere, 1833-06-24, record 26
 133. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereBirth record for David Lankester, civil registry of births, Veere, 1835-03-17, record 12
 134. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereBirth record for Jacoba Pieternella Lankester, civil registry of births, Veere, 1836-06-04, record 21
 135. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Cornelia Wilhelmina Lankester, civil registry of deaths, Veere, 1841-11-12, record 25
 136. Gemeente Veere Burgerlijke stand VeereVeereDeath record for Willem Lankester, civil registry of deaths, Veere, 1842-01-07, record 2
 137. Gemeente Utrecht Burgerlijke Stand UtrechtUtrechtMarriage record for Leonardus Schoonhoven & Christina Diks, civil registry of marriages, Utrecht, 1850-368, record 368
 138. Grietenij Wonseradeel Burgerlijke Stand WonseradeelWonseradeelBirth record for Sara Baukes Hoekstra, civil registry of births, Wonseradeel, 1820-03-29, record 72
 139. PrivateBirth record for Pieter Huijbregts, civil registry of births, Breda, 1820-10-06, record 280
 140. PrivateBirth record for Pieter Huijbregts, civil registry of births, Breda, 1822-04-06, record 104
 141. PrivateBirth record for Marinus Huijbregs, civil registry of births, Breda, 1824-03-01, record 73
 142. PrivateBirth record for Adrianus Huijbregts, civil registry of births Breda, 1832-05-04, record 133
 143. PrivateBirth record for Hendrikus Huijbregts, civil registry of births, Breda, 1834-10-31, record 363
 144. PrivateBirth record for Wilhelmus Huijbregts, civil registry of births, Breda, 1836-12-01, record 417
 145. PrivateDeath record for Adriana Huijbregts, civil registry of deaths, Breda, 1831-05-04, record 190